หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อคลิก 

  อ่านรายละเอียด
ตารางสอบภาคปกติ
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียดด้านในคลิกแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา MMK405 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากห้อง 334 เป็น 725

    อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาโดยด่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ หากเกิน 3 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับบัตร คลิกเลย


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศ
, โดย: มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศ กำหนดการขอลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียม รายละเอียดคลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกาา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน
, โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 


...
    อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติรหัส 58 ขอให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาม.ราชภัฏ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อคลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
    อ่านรายละเอียด
แบบฟอร์มทำบัตร
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา และกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ คลิกที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด่วน แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม  

  อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::