หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ขออภัย
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง เลื่อนการประกาศสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 จากวันที่ 4 พ.ค. 59 เป็นวันที่ 11 พ.ค. 59 


...
    อ่านรายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา2559รายงานตัววันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ (ในเมืองฉะเชิงเทรา)ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่


...
    อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 เม.ย. 2559 รับเอกสารจบ ตั้งแต่วันที่ 2-22 พ.ค. 2559 (หากประสงค์จะรับพระราชทานปริญญาบัตร) พร้อมทั้งดูเอกสารเกี่ยวกับการรายงานตัวบัณฑิตและดำเนินการตามเอกสารด้วย      อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบรอบ 17 มีนาคม 2559
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรอบอนุมัติจบ 17 มีนาคม 2559 ให้มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559 ไม่เกิน 30 เมษายน 2559 (โดยด่วน)สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.  

  อ่านรายละเอียด
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คลิกจะมีงานทำแล้วหรือยังไม่มีงานทำ ต้องเข้าไปตอบแบบสอบถาม


...
    อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
, โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาโดยด่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ หากเกิน 3 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับบัตร คลิกเลย


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน
, โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 


...
    อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
    อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::