หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
, โดย: กองพัฒนานักศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง


...
    อ่านรายละเอียด
กิจกรรมปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ฯ
, โดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ทุกคนโหลดเอกสารแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 038-515828


...
    อ่านรายละเอียด
ศูนย์อีสเทิร์นระยอง
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2558 13:17:22 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เฉพาะศูนย์อีสเทิร์ยนระยองเลื่อนการเรียนการสอนหยุด  20 - 21 มิถุนายน 2558  เลื่อนการเรียนการสอน เป็นวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2558


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
เมื่อ: 11 พ.ย. 2556 09:08:18 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด่วน แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม  

  อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::