หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ประกาศ
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ใช่รหัส 59 ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เข้าไปจองรายวิชาใหม่ทั้งหมดทุกคน ตามวันเวลาที่ปฏิทินวิชาการกำหนด เนื่องจากงานทะเบียนได้ทำการ รีเซ็ตระบบการลงทะเบียนแล้ว 


...
    อ่านรายละเอียด
, โดย:

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2559 คลิกดู


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศ
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสาขาที่เปิดการเรียนการสอนได้  ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 มีดังนี้1. วิศวกรรมไฟฟ้า  เฉพาะผู้จบ ปวส.2. รัฐประศาสนศาสตร์ เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.3. รัฐศาสตร์ เฉพาะผ ...

    อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
, โดย: บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน
, โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 


...
    อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
    อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::