หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
เมื่อ: 11 เม.ย. 2557 13:14:07 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557


 

  อ่านรายละเอียด
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ยังไม่ส่งคำร้องให้ดำเนินการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น

...
    อ่านรายละเอียด
ปฏิทินวิชาการภาคปกติ
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ปฏิทินวิชาการภาคปกติ 2/2557

...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศรับเอกสารการจบการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ 3 ตุลาคม 2557 ให้มารับเอกสารจบการศึกษา 1 พฤศจิกายน  2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน ตรวจสอบรายชื่อ  

  อ่านรายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
เมื่อ: 10 ธ.ค. 2557 09:51:24 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2557 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวั ...

    อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

...
    อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
เมื่อ: 9 ส.ค. 2557 15:41:26 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556 รับเอกสาร วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน


 

  อ่านรายละเอียด
ประกาศรับคู่มือนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557)
เมื่อ: 9 เม.ย. 2557 15:51:55 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ประกาศรับคู่มือนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557)


นักศึกษ ...

    อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2557
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป  

  อ่านรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
เมื่อ: 11 พ.ย. 2556 09:08:18 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด่วน แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม  

  อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556 09:49:03 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก

    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::