หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
เมื่อ: 9 ส.ค. 2557 15:41:26 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556 รับเอกสาร วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน


 

  อ่านรายละเอียด
ประกาศรับคู่มือนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557)
เมื่อ: 9 เม.ย. 2557 15:51:55 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ประกาศรับคู่มือนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557)


นักศึกษ ...

    อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2557
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2557 14:07:25 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป  

  อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบ
เมื่อ: 6 พ.ย. 2557 15:54:14 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 รับเอกสารจบ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน  

  อ่านรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
เมื่อ: 11 พ.ย. 2556 09:08:18 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด่วน แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม  

  อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556 09:49:03 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก

    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::