หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
บัตรนักศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติรหัส 58 ขอให้มารับบัตร นักศึกษาในวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ อาคาร 8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 12.00 น.


...
    อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
    อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบ
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 18 สิงหาคม 2558 รับเอกสารจบ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป


...
    อ่านรายละเอียด
แบบฟอร์มทำบัตร
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา และกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ คลิกที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 รับเอกสารจบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือนตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด่วน แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม  

  อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::