หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบรายชื่อ คลิก และ กรอกเอกสารแบบคำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น มายื่นที่งานทะเบียนในวันที่ นักศึกษามารับเอกสารจบการศึกษา  

  อ่านรายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 รายละเอียดคลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ติดต่อด่วน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อทำแบบสอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการด่วน ตรวจสอบรายชื่อคลิก


...
    อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นต้นไปไม่เกิน 6 เดือน ตรวจสอบรายชื่อคลิกเลย


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 แล้วนั้น เมื่อถึงวันปิดรับสมัครปรากฏว่าจำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดทำการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน โดยให้ผู้สมัครเก็บบัตรสมัครและใบเสร็จชำระเงินไว้ เพื่อมาขอใช้สิทธิ์ในภาคเรียนที่ 3/2558 ได ...

    อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อคลิก 

  อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาโดยด่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ หากเกิน 3 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับบัตร คลิกเลย


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศ
, โดย: มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศ กำหนดการขอลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียม รายละเอียดคลิก


...
    อ่านรายละเอียด
ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกาา
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558


...
    อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน
, โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 


...
    อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก


...
    อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
    อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
, โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
    อ่านรายละเอียด
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::