หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระบบขัดข้องระบบทะเบียนและประมวลผล

 เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 16.30 น. เกิดการขัดข้องทางระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายกับเซิร์ฟเวอร์หลักของระบบทะเบียนและประมวลผล(EDU2008) จึงจำเป็นต้องใช้ระบบสำรองซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเซิร์ฟเวอร์หลัก ทำให้เกิดความล้าช้าและไม่สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 

เมื่อ: 12 ธ.ค. 2557 00:31:09 น. , ข้อมูลโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

เมื่อ: 28 ก.พ. 2556 09:49:03 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ภาคเรียนที่ 2/2557

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

วันที่ 27,28,31 ธันวาคม 2557 และ 1-4 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยปิด

เมื่อ: 12 ก.พ. 2557 15:51:02 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 งดให้บริการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บุคลากร

เมื่อ: 12 ก.พ. 2557 15:48:05 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557

 ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อ: 11 เม.ย. 2557 13:14:07 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ยังไม่ส่งคำร้องให้ดำเนินการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฏิทินวิชาการภาคปกติ

 ปฏิทินวิชาการภาคปกติ 2/2557

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศรับเอกสารการจบการศึกษา

นักศึกษาที่มีวันอนุมัติจบ 3 ตุลาคม 2557 ให้มารับเอกสารจบการศึกษา 1 พฤศจิกายน  2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาเมื่อ 3/2556 และยังไม่มีชื่ออนุมัติจบ ให้ยื่นคำร้องใหม่ภายใน 15 พฤศจิกายน 2557

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2557 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานทะเบียนและวัดผล

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2557 09:51:24 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556 รับเอกสาร วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

ตรวจสอบรายชื่อที่ีนี่

เมื่อ: 9 ส.ค. 2557 15:41:26 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน มกราคม 2558
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
:: กิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2558
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::