หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 เม.ย. 2559 รับเอกสารจบ ตั้งแต่วันที่ 2-22 พ.ค. 2559 (หากประสงค์จะรับพระราชทานปริญญาบัตร) พร้อมทั้งดูเอกสารเกี่ยวกับการรายงานตัวบัณฑิตและดำเนินการตามเอกสารด้วย  

เอกสารการรายงานตัวบัณฑิตคลิก

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น พิมพ์จากระบบคลิก  กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียนร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อจบคลิก

 

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบรอบ 17 มีนาคม 2559

นักศึกษาที่มีรอบอนุมัติจบ 17 มีนาคม 2559 ให้มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559 ไม่เกิน 30 เมษายน 2559 (โดยด่วน)

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น พิมพ์จากระบบคลิก  กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียนร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อจบคลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คลิก

จะมีงานทำแล้วหรือยังไม่มีงานทำ ต้องเข้าไปตอบแบบสอบถาม

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกที่คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

คณะครุศาสตร์

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน

, ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 รายละเอียดคลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558

ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 แล้วนั้น เมื่อถึงวันปิดรับสมัครปรากฏว่าจำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดทำการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน โดยให้ผู้สมัครเก็บบัตรสมัครและใบเสร็จชำระเงินไว้ เพื่อมาขอใช้สิทธิ์ในภาคเรียนที่ 3/2558 ได้แทนในสาขาวิชาที่เปิดได้ โดยให้นำใบเสร็จและบัตรสมัครมาติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาโดยด่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ หากเกิน 3 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับบัตร คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน เมษายน 2559
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
:: กิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2559
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::