หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ

นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษที่เข้าภาคเรียนที่ 3/2558

ขอให้มาทำบัตรนักศึกษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

ที่บริเวณหน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น

เอกสารที่ต้องนำมาคลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

- สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่ คลิกรายละเอียด

- สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้ คลิกรายละเอียด

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2559 คลิกดู

, ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน

, ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
หอพักนักศึกษา ปี 2559

หอพักนักนักศึกษา ปี 2559 ในวันรายงานตัว เตรียมค่าประกัน ดังนี้ 
1. หอพักนักนักศึกษาชาย 1,500 บาท
2.หอพักนักศึกษาหญิง 2,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1. รูปถ่าย 2ใบ 
2.บัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง 
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดเอกสารหอพักคลิก 

เบอร์ติดต่อ 038-568180

, ข้อมูลโดย: หอพัก
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 26 พ.ค. 2559 รับเอกสารจบวันที่ 20 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น พิมพ์จากระบบคลิก  กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียนร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน กรกฎาคม 2559
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
:: กิจกรรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::