หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559

ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558 ให้มาทำเรื่องขอลาพักการเรียน หากไม่มาลาพักการเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพตามข้อบังคับฯ

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับใบปริญญาบัตร

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้มารับเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือใบรับรองคุณวุฒิมาด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หากเกิน 1 ปี ต้องเสียค่ารักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ก.ค. 2559 รับเอกสารจบวันที่ 5 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น  คลิกที่นี่  กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียบร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

- สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่ คลิกรายละเอียด

- สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้ คลิกรายละเอียด

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2559 คลิกดู

, ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน

, ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 26 พ.ค. 2559 รับเอกสารจบวันที่ 20 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น พิมพ์จากระบบคลิก  กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียนร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน สิงหาคม 2559
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
:: กิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::