หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
11-12 กรกฎาคม 2558 หยุด

11 - 12 กรกฎาคม 2558 ปิดทำการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้เป็นสนามสอบ ก.พ. 

เมื่อ: 7 มิ.ย. 2558 16:14:03 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
admissions

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระบบกลาง(admissions) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าดูรายชื่อ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ในระบบ edu2008.rru.ac.th ในสาขาที่ตนเองสมัคร และดำเนินตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อ: 7 ก.พ. 2558 11:38:28 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 รับเอกสารจบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่

เมื่อ: 7 ม.ค. 2558 14:57:24 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบ 2

สอบสัมภาษร์วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ห้องสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบที่นี่ คลิก

เมื่อ: 7 ม.ค. 2558 09:23:40 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง

, ข้อมูลโดย: กองพัฒนานักศึกษา
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ทุกคนโหลดเอกสารแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 038-515828

, ข้อมูลโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียด
ศูนย์อีสเทิร์นระยอง

เฉพาะศูนย์อีสเทิร์ยนระยองเลื่อนการเรียนการสอน

หยุด  20 - 21 มิถุนายน 2558  เลื่อนการเรียนการสอน เป็นวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2558

เมื่อ: 6 ธ.ค. 2558 13:17:22 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557

ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน กรกฎาคม 2558
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
:: กิจกรรมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::