หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556 รับเอกสาร วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน

ตรวจสอบรายชื่อที่ีนี่

เมื่อ: 9 ส.ค. 2557 15:41:26 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศรับคู่มือนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557)

 ประกาศรับคู่มือนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557)

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ยังไม่ได้รับคู่มือนักศึกษา

ขอให้นำใบเอกสารสีชมพู มาขอรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เมื่อ: 9 เม.ย. 2557 15:51:55 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2557

 

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 ภาคเรียนที่ 1/2557 คลิกที่นี่

แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

1,2,3 ของนักศึกษาทุกชั้นปี คลิกที่นี่

เมื่อ: 9 ธ.ค. 2557 14:07:25 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 รับเอกสารจบ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน ตรวจสอบรายชื่อที่นี่คลิก

ผู้ที่มารับเอกสารสิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ปากกา

เมื่อ: 6 พ.ย. 2557 15:54:14 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน

ด่วน แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม คลิก

เมื่อ: 11 พ.ย. 2556 09:08:18 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

เมื่อ: 28 ก.พ. 2556 09:49:03 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน กันยายน 2557
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
:: กิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2557
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::