หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบภาคปกติ

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียดด้านในคลิก

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ

วิชา MMK405 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากห้อง 334 เป็น 725

วิชา MEC112 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 กลุ่ม 5800340501 จากห้อง 131 เป็น 224

วิชา MEC112 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 กลุ่ม 5800340503 จากห้อง 729 เป็น 232

วิชา MEC112 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 กลุ่ม 5800349102 จากห้อง ขุนทิพย์ เป็น การะเกด 

วิชา MEC112 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 กลุ่ม 5800349201 จากห้อง 132 เป็น 233

วิชา AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน จากสอบเวลา 8.30 -10.30 น. เป็นเวลา 13.00 - 15.00 น.

 

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ กำหนดการขอลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียม รายละเอียดคลิก

, ข้อมูลโดย: มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

เมื่อ: 11 ส.ค. 2558 14:44:04 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ

สำเร็จการศึกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อคลิก

สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558(เฉพาะครุศาสตร์) ตรวจสอบรายชื่อคลิก

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2558 14:20:48 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาโดยด่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ หากเกิน 3 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับบัตร คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกาา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2558 14:51:28 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา

นักศึกษาภาคปกติรหัส 58 ขอให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาม.ราชภัฏ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อคลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก

เมื่อ: 9 ก.ย. 2558 14:32:17 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
แบบฟอร์มทำบัตร

คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา และกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ คลิกที่นี่

เมื่อ: 8 มี.ค. 2558 12:22:06 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
กรอกข้อมูลส่วนตัว

นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกให้เสร็จสิ้นโดยด่วน

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน ธันวาคม 2558
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
:: กิจกรรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::