หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ( เพิ่มเติม รอบ 2 )

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อคลิก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อคลิก

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบรายชื่อคลิก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจสอบรายชื่อคลิก

- คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อคลิก

- ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ระบบกลาง admissions ตรวจสอบรายชื่อคลิก

โดยให้มารายงานตัว วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. -12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการดังนี้ คลิก

2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว คลิก

3. พิมพ์คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา คลิก กรอกข้อความให้ครบถ้วน นำมาในวันรายงานตัว(ติดรูปถ่าย,สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ)

4. นักศึกษาต้องเข้าไปดูกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คลิก

หมายเหตุ  1.  กลุ่ม 5900334801 ดนตรีสากล กลุ่ม 5900326802 วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และ กลุ่ม 5900349802 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ยังไม่ต้องยืนยันการจองวิชาและชำระเงินผ่านธนาคาร

                 2.  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชำระเงินค่าเสื้อและกิจกรรม 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

- สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่ คลิกรายละเอียด

- สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้ คลิกรายละเอียด

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
แบบตรวจสอบหนี้สิน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

นักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ใช่รหัส 59 ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เข้าไปจองรายวิชาใหม่ทั้งหมดทุกคน ตามวันเวลาที่ปฏิทินวิชาการกำหนด เนื่องจากงานทะเบียนได้ทำการ รีเซ็ตระบบการลงทะเบียนแล้ว 

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2559 คลิกดู

, ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน

, ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
หอพักนักศึกษา ปี 2559

หอพักนักนักศึกษา ปี 2559 ในวันรายงานตัว เตรียมค่าประกัน ดังนี้ 
1. หอพักนักนักศึกษาชาย 1,500 บาท
2.หอพักนักศึกษาหญิง 2,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1. รูปถ่าย 2ใบ 
2.บัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง 
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดเอกสารหอพักคลิก 

เบอร์ติดต่อ 038-568180

, ข้อมูลโดย: หอพัก
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารจบ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 26 พ.ค. 2559 รับเอกสารจบวันที่ 20 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร

1. คำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น พิมพ์จากระบบคลิก  กรอกข้อมูลในส่วนนักศึกษาให้เรียนร้อย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. เงินคนละ 800 บาท

4. ปากกา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน มิถุนายน 2559
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
:: กิจกรรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2559
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::