หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบรายชื่อ คลิก และ กรอกเอกสารแบบคำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น มายื่นที่งานทะเบียนในวันที่ นักศึกษามารับเอกสารจบการศึกษา คลิกเอกสาร

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 รายละเอียดคลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ติดต่อด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อทำแบบสอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการด่วน ตรวจสอบรายชื่อคลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นต้นไปไม่เกิน 6 เดือน ตรวจสอบรายชื่อคลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558

ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 แล้วนั้น เมื่อถึงวันปิดรับสมัครปรากฏว่าจำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดทำการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน โดยให้ผู้สมัครเก็บบัตรสมัครและใบเสร็จชำระเงินไว้ เพื่อมาขอใช้สิทธิ์ในภาคเรียนที่ 3/2558 ได้แทนในสาขาวิชาที่เปิดได้ โดยให้นำใบเสร็จและบัตรสมัครมาติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ กำหนดการขอลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียม รายละเอียดคลิก

, ข้อมูลโดย: มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ

สำเร็จการศึกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อคลิก

สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558(เฉพาะครุศาสตร์) ตรวจสอบรายชื่อคลิก

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2558 14:20:48 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
บัตรนักศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาโดยด่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ หากเกิน 3 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับบัตร คลิกเลย

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกาา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2558 14:51:28 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก

เมื่อ: 9 ก.ย. 2558 14:32:17 น. , ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
:: กิจกรรมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::