หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ระบบปฎิทินกิจกรรม  |  ระบบรับสมัครนักศึกษา  |  e-Curriculum  | 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ

นักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ใช่รหัส 59 ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เข้าไปจองรายวิชาใหม่ทั้งหมดทุกคน ตามวันเวลาที่ปฏิทินวิชาการกำหนด เนื่องจากงานทะเบียนได้ทำการ รีเซ็ตระบบการลงทะเบียนแล้ว 

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2559 คลิกดู

, ข้อมูลโดย:
อ่านรายละเอียด
ประกาศ

ประกาศสาขาที่เปิดการเรียนการสอนได้  ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 มีดังนี้

1. วิศวกรรมไฟฟ้า  เฉพาะผู้จบ ปวส.

2. รัฐประศาสนศาสตร์ เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.

3. รัฐศาสตร์ เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช.

4. การจัดการ เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.

5. การบัญชี เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.(การบัญชี)

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.

7. ความปลอดภัยและชีวอนามัย เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.

8. สาธารณสุขศาสตร์ เฉพาะผู้จบ ม.6,ปวช. และ ปวส.

ให้มารายงานตัววันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง นำเอกสารมาดังนี้

1. สำเนาวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 ใบ

หมายเหตุ ผู้ที่สมัครในสาขาอื่นที่ไม่สามารถเปิดได้ ให้นำใบเสร็จค่าสมัครและเอกสารมาขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ในวันรายงานตัว

ส่วนผู้ที่สมัครไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2558 ให้นำใบเสร็จค่าสมัครและเอกสารมาแจ้งความจำนงได้ในวันรายงานตัวดังกล่าว ข้างต้น

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย คลิกดูด้านใน

, ข้อมูลโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินวิชาการ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิก

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนและการชำระเงิน นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน 

, ข้อมูลโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ่านรายละเอียด
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 

1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท

, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>

  :: เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :
ประเภทผู้ใช้งาน
 
- หน้าจอสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
- สำหรับนักศึกษา Username คือรหัสประจำตัวนักศึกษา หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล
- หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3881-0301, 0-3881-0274
 เดือน พฤษภาคม 2559
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
:: กิจกรรมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...


:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::